Een goede afspraak

7 tips voor een goede afspraak

Deze tips kunnen je helpen goede afspraken met ons te maken. Wij vinden het belangrijk dat je precies weet wat wij voor je kunnen doen, hoe onze dienstverlening eruit ziet en waarvoor je betaalt. De tips hebben met name betrekking op dienstverlening bij producten waarvoor je reeds provisie hebt betaald of nog betaalt.

Tip 1: Voor welke diensten heb ik reeds betaald of betaal ik met provisie?

Heb je producten zoals een hypotheek of levensverzekering waarover je provisie hebt betaald? Dan heb je recht op bepaalde diensten. Je hebt via de afsluitprovisie in ieder geval betaald voor:

– advies en en alle werkzaamheden voor het afsluiten van het product

– voor de informatievoorziening die volgt uit de Wft-zorgplicht. Deze informatie betreft specifiek:

  • tijdige informatie over wezenlijke wijzigingen in de productinformatie die voor jou essentieel is, zoals wijzigingen in productvoorwaarden (bijv. aanpassingen in de dekking of premie). Tijdig houdt in dat je dan nog voldoende tijd hebt om naar aanleiding van die informatie eventueel actie te ondernemen, zoals het inwinnen van advies.
  • informatie over nieuwe wet- en regelgeving die ten aanzien van de gesloten hypotheek/verzekering voor jou relevant is (bijv. nieuwe regels voor hypotheekrenteaftrek)
  • antwoord op vragen over het oorspronkelijke advies
  • bij wijziging doorgeven van gewijzigde klantgegevens aan de aanbieder
  • melding van overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid bij de aanbieder indien je hiervoor een dekking hebt afgesloten.

Betaal je ook doorlopende provisie? Dan heb je mogelijk voor meer diensten betaald. Vraag ons duidelijk te benoemen welke diensten wij leveren voor de doorlopende provisie.

Tip 2: Zijn de aangeboden diensten waarvoor ik nog niet betaal nuttig voor mij?

Er verandert veel in je leven tijdens de looptijd van financiële producten, zoals een hypotheek of een pensioen. Samenwonen, een nieuwe baan, kinderen. Gebeurtenissen die ertoe kunnen leiden dat financiële producten niet langer passen bij wat je nodig hebt en wenst . Hieronder geven wij enkele voorbeelden om duidelijk te maken wat het nut van advies voor jou in die situaties kan zijn:

– Voorbeeld 1: Kan ik de hypotheek nog betalen als mijn partner overlijdt?

Je hebt een overlijdensrisicodekking bij je hypotheek, zodat bij overlijden jij of je partner in het eigen huis kan blijven wonen. Maar mogelijk heb je intussen kinderen. Het is de vraag of jij of je partner nog net zoveel kan blijven werken als de zorg voor de kinderen opeens op één persoon aankomt. Is de overlijdensrisicodekking nog wel toereikend?

– Voorbeeld 2: Ik kan gaan sparen voor later, is dat verstandig?

Je maakt promotie. Er onstaat meer financiële ruimte om te sparen voor later. Ga je sparen voor meer inkomsten wanneer je met pensioen bent? Of is het beter om meer af te lossen op je lopende hypotheek zodat je minder lasten hebt wanneer je van je pensioen geniet?

– Voorbeeld 3: De renteaftrek voor mijn hypotheek vermindert. Wat betekent dat voor mij?

De regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderen. Voor lopende hypotheken vermindert per 1 januari 2014 elk jaar het maximaal aftrekbare bedrag. Mogelijk dat het dan verstandig is te gaan aflossen op je hypotheek. Welke keuzes moet je hier maken?

– Voorbeeld 4: Je ontvangt een nieuw rentevoorstel voor je hypotheek. Welke renteperiode moet je kiezen en kan het ook voordeliger?

Is het rentevoorstel van de bank een scherp voorstel of kan het bij een andere bank goedkoper en beter?  Zijn er intussen andere hypotheken van andere aanbieders die beter bij je passen? Dan kun je op zo’n moment overwegen over te stappen naar een andere bank. Bij langlopende producten kan het nuttig zijn om met enige regelmaat met ons te kijken of er wijzigingen in je situatie zijn. Wij kunnen dan beoordelen of je je hypotheek of pensioenproduct beter kunt aanpassen.

Vraag na welke diensten je krijgt tegen welke prijs. Wat krijg je wel en wat niet? Wij moeten dit duidelijk uitleggen. Vraag goed door om misverstanden te voorkomen.

Tip 3: Is een serviceabonnement goedkoper dan losse dienstverlening?

Je wilt goed weten wat je krijgt voor je geld. Zijn de kosten voor aanvullende diensten redelijk? Levert het financieel voordeel op om die diensten via een serviceabonnement af te nemen? Vraag ons hoeveel (advies-)uren de aangeboden diensten (gemiddeld) inhouden. Wij moeten je dat in grote lijn kunnen aangeven. Je kunt dan uitrekenen wat die diensten zouden kosten, wanneer je geen abonnement zou nemen.

Tip 4: Levert het mij voordeel op wanneer ik al mijn diensten bij één adviseur onderbreng?

Heb je op dit moment meerdere financieel adviseurs? Al deze adviseurs moeten je wensen, behoeften en persoonlijke gegevens inventariseren. En als je zeker wilt weten dat je producten passend blijven moeten al deze adviseurs je persoonlijke omstandigheden volgen, en andere ontwikkelingen naar je situatie vertalen. Je gaat al deze adviseurs rechtstreeks betalen voor deze dienstverlening (dat werkt zowel bij de bank, als bij de onafhankelijk financieel adviseur zo).

Het kan direct financieel voordeel opleveren om de doorlopende dienstverlening voor al je (complexe) financiële producten bij één adviseur onder te brengen. Dan hoef je minder adviesuren te betalen en dat levert dus geld op.

Onafhankelijke adviseurs kunnen bovendien producten van veel verschillende aanbieders voor je inkopen. Je blijft dus vrij in je keuze financiële producten bij verschillende aanbieders aan te schaffen.

Tip 5: Weet: Aanvullende dienstverlening is niet verplicht

Je bent niet verplicht om aanvullende financiële diensten af te nemen. Als je genoeg hebt aan de dienstverlening waarvoor je via de provisie betaald hebt (zie tip 1) dan hoef je bijv. geen abonnement te nemen.

Tip 6: Niet doen: Teken geen afstandsverklaring

Een afstandsverklaring houdt in dat je afstand doet van iets waar je recht op hebt.  Zoals op je wettelijke zorgplicht. Mocht een adviseur vragen een verklaring te tekenen waarin je afstand doet van de wettelijke zorgplicht, dan raden wij aan deze niet tekenen. Je hebt wettelijk recht op de informatie over het product dat je hebt gekocht. Deze informatie moeten wij leveren (zie tip 1). Het is dus niet logisch, dat een adviseur je voor deze wettelijke zorgplicht een afstandsverklaring laat ondertekenen.

Tip 7: Realiseer ik mij wat er kan gebeuren als ik na het sluiten van het product niet meer naar het product omkijk?

Na het sluiten van het product hoeft je adviseur niet te adviseren over belangrijke wijzigingen in dat product en de gevolgen daarvan voor je persoonlijke situatie. Hij is ook niet verplicht tijdens de looptijd te bewaken of het product nog past bij je wensen en doelstellingen. Je loopt daardoor het risico dat bijvoorbeeld de dekking of de verzekerde bedragen niet meer aansluiten bij je huidige situatie (zie voorbeelden bij tip 2). Dit risico kan voorkomen worden door het afsluiten van een serviceabonement. In ieder geval doe je nooit afstand van (wettelijke) diensten waar je recht op hebt.