Kernwaarden

Jij staat centraal
Waar gaat het over in onze dienstverlening? Jij, als klant, hebt een vraag. Wij, als adviseur, kunnen antwoord geven op die vraag. Daar gaat het dus over in onze dienstverlening. Jouw vraag moet beantwoord worden. Dat is ons uitgangspunt EN doel.

Integer
Van ons mag je verwachten dat we op integere wijze omgaan met alle informatie die je ons verstrekt. Natuurlijk zullen wij soms informatie moeten doorspelen naar andere partijen als die ook een rol spelen binnen het adviestraject (bijv. banken en verzekeraars). Maar ook die partijen moeten weer voldoen aan de eisen van integriteit. Wij nemen de borging daarvan erg serieus. Mocht je daarover klachten hebben dan willen we niets liever dan dat je ons daarop aanspreekt. We zijn aangesloten bij de KIFID, de officiële klachtenorganisatie binnen de financiële dienstverlening.

Verantwoordelijk
Voor onze adviezen dragen we ook verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid dat we alle informatie verwerken en we tevens naar eer en geweten en naar beste kunnen hierop een advies uitbrengen. Uiteraard zijn ook wij niet onfeilbaar en kunnen fouten gemaakt worden. Blijf dus altijd kritisch kijken en vragen stellen. Totdat je het helemaal begrijpt. Want ook daar ligt een verantwoordelijkheid: we zijn pas tevreden als jij tevreden bent. Als jij voor jezelf duidelijk hebt hoe het verhaal in elkaar zit. Wij zijn bereid daar ruim tijd en energie aan te besteden.

Betrokken
Nummers kennen we niet. Jou kennen we wel. En dat is ook wat we willen en belangrijk vinden: dat we niet alleen je vraag kennen maar ook een beetje wie jij bent. Pas dan weten we welke weg we het best kunnen bewandelen. Wat het beste bij jou past. Dat noemen wij betrokkenheid. Een onlosmakelijk deel van onze dienstverlening.

Samenwerkend
Adviseren is wat ons betreft niet een mening opdringen. Het is een samenspel tussen jou en ons. Het is vragen, interpreteren, toetsen en bijstellen, totdat beide partijen zonder hapering kunnen zeggen: ja, hier gaat het over! En vervolgens zetten wij onze expertise in om daaraan een juiste invulling te geven.

Flexibel
Als we goed willen blijven adviseren zullen we wel flexibel moeten blijven. Er verandert zoveel dat het bijna niet is bij te houden. Voor jou als klant al helemaal niet. Dus mag je van ons verwachten dat we bijblijven en ons aanpassen aan gewijzigde regelgeving, omstandigheden en ook wensen. Want niets is zo veranderlijk als de mens tenslotte.

Tegelijkertijd vinden we het ontzettend belangrijk dat de oplossing die wij aandragen in eerste instantie moet voldoen aan een zo groot mogelijke mate van flexibiliteit voor de klant. Voor jou dus. Zodat je ook weer gemakkelijk een andere stap kunt zetten, als jij daar aan toe bent.

Ondernemend
We nemen ons ondernemerschap serieus. Dat doen we al 27 jaar en sinds 2006 ook bij Keerpunt Financieel Advies. Dat betekent o.a. dat we er alles aan doen om steeds bereikbaar zijn. Lukt dat onverhoopt niet, spreek dan de voicemail in of laat een belverzoek achter op deze site. Een vlotte behandeling van je vragen, opmerkingen en ook voor eventuele klachten vinden wij heel belangrijk.

Transparant
De afgelopen jaren hebben zich in de financiële wereld gekenmerkt door ondoorzichtigheid. Gelukkig begint daar inmiddels een einde aan te komen doordat er duidelijkheid moet worden gegeven over het verdienmodel van zowel geldverstrekkers als verzekeraars als intermediairs. Ook is het provisieverbod ingevoerd wat betekent dat het intermediair niet meer door de bank of verzekeraar wordt betaald, maar rechtstreeks door de klant. Daarbij is er nog steeds grote variëteit in de verschillende beloningsvormen, zoals een uurtarief, een verrichtingentarief, een combi van die twee en abonnementensystemen.

Tarief
Wij hebben gekozen voor een vast verrichtingentarief. Als je bijvoorbeeld behoefte hebt aan een financieel plan, dan gaan wij alle facetten uitvoerig bekijken en uitwerken. Op maat vanzelfsprekend, want iedere mens heeft andere behoeften. We hebben bij het vaststellen van de tarieven naar de werkzaamheden gekeken en daaruit een gemiddeld bedrag bepaald. Zo is het voor iedereen heel helder wat wij doen, hoeveel uur dat met zich meebrengt en wat dat kost.

Onze dienstverlening is modulair opgebouwd, ook met betrekking tot de tarieven. In ons Dienstverleningsdocument staat alles helder uitgewerkt. In voorkomende gevallen kunnen we natuurlijk ook werken op basis van een uurtarief. Op voorhand maken we altijd duidelijke afspraken, zodat je vooraf weet hoeveel jouw adviesvraag je gaat kosten.