Samenwerking met 1scheidingsloket

Uit elkaar gaan betekent dat alle vanzelfsprekendheden wegvallen en tal van vragen zich opdringen. Wie blijft? Wie vertrekt? Hoe verdelen we de zorg voor de kinderen? Hoe moet het met het huis? Wat zijn de financiële consequenties? Hoe en wanneer vertellen we het de kinderen?

Het uit elkaar gaan brengt zorgen en emoties met zich mee. Het is een fase van rouw waarin belangrijke beslissingen moeten worden genomen.

De experts van 1scheidingsloket helpen, begeleiden, ontzorgen en loodsen je door deze moeilijke tijd heen. Door korte lijnen en samenwerking tussen de verschillende disciplines is overleg en afstemming mogelijk. Hierdoor ben je in deskundige handen en krijgt je de best mogelijke hulp en begeleiding. Dit scheelt tijd en bespaart onnodige kosten.

Soms lukt het tijdens of na de scheiding niet om als ouders tot goede afspraken en samenwerking  te komen. Dit is een enorme emotionele belasting voor ouders en kinderen. Passende en professionele hulp kan ouders en kinderen uit de knel halen. Wij bieden verschillende trajecten, ondersteunende hulp en diensten aan.

Ouders en kinderen staan er hierdoor niet alleen voor.

Mijn samenwerking met 1scheidingsloket

Persoonlijk heb ik ook het traject van een echtscheiding doorgemaakt en ik weet dus uit ervaring wat erbij komt kijken. Ook de onzekerheid die je ongetwijfeld voelt, ken ik uit ervaring. Met 1 scheidingsloket gaan we soms wat langzamer dan jullie zouden willen en soms wat sneller. Dat doen we met een doel. En dat doel is om de dingen zo optimaal mogelijk voor jullie af te ronden. We nemen jullie dus bij de hand in een traject dat voor jullie nieuw is en voor ons onze expertise.

Ook op het gebied van echtscheiding en alles wat daar bij komt kijken, zoals in veel gevallen de woonvraag belangrijk is. Wat doen jullie met het huis, wie blijft er wonen en is dat wel mogelijk? En hoe dan? In de samenwerking met 1scheidingsloket kunnen we maatwerk leveren bij alle aspecten die met de scheiding te maken hebben. We zoeken samen dus naar een vorm van verdeling die voor jullie beiden zo goed mogelijk is. En als we dan weer met elkaar een mooi resultaat hebben bereikt zijn ook de adviseurs van 1scheidingsloket blij. Werkelijk blij, want daar doen we het voor!

Mijn doelstelling? Het geven van rust en inzicht. Het begeleiden van mijn klanten naar dat resultaat. In een open en informele communicatie, waarbij je iedere vraag mag stellen die maar bij je opkomt. Vertrouwen vormt daarbij de basis. En ook daarom is een eerste inventarisatiegesprek altijd kosteloos en vrijblijvend, zodat je vrij kunt praten en een eerlijke keuze kunt maken. Welkom!

Wil je meer over mij en de andere experts van 1scheidingloket weten? Neem een kijkje op de website:

1scheidingsloket logo     Naar de website van 1Scheidingsloket   >>