Werkwijze

De juiste dienstverlening in 5 stappen

1 Inventariseren
Dit is altijd de eerste stap. En kosteloos. Samen kijken we naar jouw specifieke situatie, wat je wensen zijn, waar eventuele reserves zitten en ook natuurlijk of we met elkaar het gevoel krijgen dat we elkaar begrijpen. Want alleen dan kom je tot een goede samenwerking. Kies jij voor onze dienstverlening? Dan bevestig je dit door ondertekening van de ‘opdracht tot dienstverlening’. Daarin staat het afgesproken tarief en beschrijven we het te volgen traject.

2 Analyseren
Nu zijn we toegekomen aan het echte werk, waarin we nog tot in detail informatie van je vragen, zodat we een compleet beeld hebben (gedeeltelijk heeft deze inventarisatie natuurlijk al plaatsgevonden in het kennismakingsgesprek). Aan de hand van de inventarisatie analyseren we welke oplossing het beste bij jou past. De bevindingen worden vastgelegd in het inventarisatieformulier, een leidend document voor de vervolgstappen.

3 Adviseren
Op basis van onze gesprekken, het inventarisatieformulier en eventueel noodzakelijke documenten (zoals een werkgeversverklaring, pensioenoverzicht e.d.) stellen wij een analyse op dat alle belangrijke facetten van je huidige financiële leven in kaart brengt . Vervolgens laten we zien wat er (financieel) gebeurt als je je wens tot leven laat komen.

Vervolgens gaan we natuurlijk kijken of dat advies precies aansluit op je wensen. En anders schaven we het bij, geven je eventueel een alternatief, om zo te komen tot het plaatje dat helemaal bij jou past. Dat is ons doel.

4 Implementeren
Als je ons ook de opdracht hebt gegeven om het uiteindelijke advies te implementeren, dan doen we dat zodra alles helemaal duidelijk is. Daarbij houden we je natuurlijk tijdens het proces op de hoogte van de voortgang en nemen we jou al het papierwerk dat met die implementatie tevoorschijn komt uit handen.

5 Afronden
Hiermee is dan het traject afgerond en sturen we je onze factuur. Tevens spreken we dan een frequentie af waarop we weer even met elkaar om de tafel gaan of even telefonisch overleg hebben of alles naar wens verloopt en alles nog klopt met de situatie. Normaal gesproken houden we een frequentie van eens per jaar aan. Uiteraard kunnen we daar andere afspraken over maken. Ook daarbij geldt weer: jij moet je er goed bij voelen.

Adviessamenvatting
Uiteindelijk krijg je van ons een definitief rapport (de zgn. adviessamenvatting), waarin het gevolgde adviestraject volledig en voorzien van een degelijke motivatie is uitgewerkt. Een naslagwerk (met ook veel algemene informatie) waarin je ook nog na een paar jaar helder voor ogen krijgt wat we hebben gedaan. Dat is belangrijk, want over het algemeen ben je niet dagelijks bezig met die materie en zakt het behoorlijk snel weer weg. En met dit document hoef je daar niet bang voor te zijn.